1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Marijke Wijgerinck

Sporen van betekening
1997
24 tekeningen
21 x 30 cm